Внос и дистрибуция на световнопризнатите американски производители

LION WARCO Johnsen’s V-tech The Treatment VINI-TAPE PPI A.S.A.P.
All premium Magento themes at magentothemesstore.com!
Продукт: Текстилно лепило за тапицерии, шезлонги, палатки, дрехи, плат и др. тъкани меатерии
Марка: V-tech
Опаковка 20 ml.
Брой в кашон 12
Каталожен номер 12136
Описание:

Нетоксично лепило на водна основа с бял цвят, което е специално разработен за свързване на различни тъкани приложения. Отлична адхезия, гъвкаво и устойчиво на стареене, устойчиво и на UV лъчи. Може да се пере (90оС), да се чисти химически и глади.

Употреба : Използва се  за ремонт на шезлонги, палатки, тапицерии и т.н. Лепи памук, юта, филц, лен и кокосово влакно едно към друго и към дърво, хартия и др. Служи за подгъви на джинси, кръпки, поправка на дрехи, палатки, дюшеци, завеси, пердета, чадъри, чанти, столове и пейки. Лепи превъзходно различни видове естествени текстилни материали.

Приложение: нанесете тънък, равномерен слой върху двете чисти и сухи повърхности. Съединете повърхностите след 1-2 минути. Сухо след 30 минути, максимална здравина след 24 часа. Важно: при чувствителни тъкани първо направете тест. Свежите петна отстранете незабавно с вода. Не е за изкуствена кожа и тънък плат (оцветява).

Съхранявайте на хладно и безопасно от замръзване място. За максимална ефикасност работете с продукта при стайна температура.

Идентификатори на продукта: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси:Променено акрилен полимер(CAS No)  25068-38-6.Категория на опасност Дразнене на очите, Категория 2.  Сигнална дума :Внимание. Предупреждение за опасност:H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  Препоръки за безопасност:P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337 + P313  При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Производител– Vital Technical, LLC/Made in the U.S.A. Доставчик - Официален вносител Спас Кирилов Цветанов ЕООД - Велико Търново, пл. Славейков 7, тел.0888/536565, e-mail : sparocar@yahoo.com  www.dobavkizamasla.com

Химичните вещества като съставна част от продукта са регистрирани съгласно Европейското законодателство и притежават регистрационни номера по регламент на REACH на името на Спас Кирилов Цветанов ЕООД .

Произведено в САЩ.
Официален вносител: "СПАС КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ" ЕООД
тел: 0888536565

Последни продукти

ad ad ad ad ad ad ad ad ad

За нас

Спас Кирилов Цветанов ЕООД е търговско дружество, което работи на българския пазар от 1991г. в продължение вече над 20 години и е един от лидерите в продажбите на добавки и препарати за автомобилни масла и горива, смазочни продукти, химически продукти за поддръжка и ремонт на автомобила и автокозметика в България. Ние можем да предложим конкурентни цени, тъй като нашите доставчици са световно признатите американски производствени мощности Malco Products Inc., Pennsylvania Petroleum International и Versa Chem.

Контакти

Телефон: +359 888 53 65 65
Адрес: България, 5000 Велико Търново, площад Славейков №7,
E-mail: sparocar@yahoo.com